ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Відповідно до закону 122/2013 про захист персональних даних та внесених змін і поправок до нього надаю Компанії LABOUR SUPPORT , LTD, Luzna 1, 851 04 Bratislava, ICO: 48 287 890, зареєстрована в торговому реєстрі окружного суду, Братіслава 1, відділ: 106372/B(далі – “Компанія”). свою згоду на обробку таких моїх персональних даних, як:
а)ім’я та прізвище
б)дата народження
в)громадянство
д)ідентифікаційний номер
е)контактні дані
є)вік
ж)дані про місце останньої роботи
з)дані про освіту
и)паспортні дані

Особисті дані обробляються виключно з метою можливого укладання трудового договору, вносяться в базу про вакантні посади, використовуються при відправці рекламних матеріалів, пов’язаних з роботою, яку пропонує компанія чи третя сторона.
Надана згода на обробку персональних даних діє до письмового звернення.
Ця згода може бути відкликана в будь-який момент.
Я ознайомлений зі своїми правами, які регулюються п.28 закону 122/2013.
Погоджуюся зі своїми особистими даними, наданими компанії LABOUR SUPPORT , LTD, Luzna 1, 851 04 Bratislava, ICO: 48 287 890.

Comments are closed