Consimțământul cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Consimțământul cu prelucrarea datelor cu caracter personal

Prin prezenta în conformitate cu Legea nr. 122/2013 Col. L. privind protecția datelor cu caracter personal și despre modificarea și completarea unor legi în varianta prevederilor ulterioare acord societății LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava, Nr.I.Org.: 48 287 890 înregistrate în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Regional Bratislava I, secțiunea: SRL, anexa nr. 106372/B (în continuare doar „Societatea”) consimțământul pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal în volumul:
a. prenumele și numele
b. data nașterii
c. domiciliul
d. cod numeric personal,
e. date de contact (număr de telefon și adresa de email)
f. vârsta
g. date privind locul de muncă actual
h. date privind studiile
i. număr pașaport, act de identitate
Datele cu caracter personal sunt prelucrate exclusiv în scopul posibilei încheieri a raportului de muncă, în scopul includerii persoanei mele în baza de date a candidaților la locurile de muncă ținută de Societate și în scopul transmiterii materialelor de marketing legate de ofertele de muncă ale Societății, eventual ale părților terțe.
Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal acordat este valabil până la revocarea în scris a acestuia.
Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment. De asemenea sunt conștient de drepturile mele ca și persoană vizată așa, cum sunt ele reglementate în § 28 din Legea nr. 122/2013 Col. L.
Acord în aceeași măsură consimțământul meu pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul menționat și părților terțe și anume societății LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava, Nr.I.Org.: 48 287 890.

Comentariile nu sunt permise.