Formulár pre uchádzačov

 Vyberte pracovné pozície z ponuky, o ktoré sa chcete uchádzať (vpisujte presný názov uvedený v titule konkrétnej pracovnej pozície na webe)
Pozícia 1:*
Pozícia 2:
Pozícia 3:
Pozícia 4:
Základné údaje o Vašej osobe (políčka označené hviezdičkou sú povinné)
Meno:*
Dátum narodenia:*
 / 
 / 
Rodné číslo (ak je pridelené):
Vek:
0
0
60
E-mail:*
Telefónne číslo:
-
Číslo pasu/identifikačného dokladu:
Vzdelanie, skúsenosti, zručnosti
Údaje o doterajšom zamestnaní:
Údaje o dosiahnutom vzdelaní:
Iné informácie o mojej osobe (zručnosti, skúsenosti a pod.):
Vložiť životopis:
Iné doklady preukazujúce vyššie uvedené údaje (napr. foto, kópie dokladov):
Uvedeným údajov resp. priložením príloh dokladov súhlasím s ich spracovaním adresátom pre účely, na ktoré sú poskytované.*

Comments are closed