Kontakt

e-pošta: info@laboursupport.eu
tel: 00421-917-649563

LABOUR SUPPORT, s.r.o.
Lužná 1, 851 04 Bratislava
Slovačka

Matični broj: 48 287 890
PIB: 2120127779

Kompanija je registrovana u Trgovačkom registru
Okružnog suda u Bratislavi I, odeljak: Sro, br. uloška 106372/B

Mesta za kontakt:

Nadlak, Rumunsko
email: slovacia@laboursupport.eu
tel: +40 (0) 740869762

Kysáč, Srbsko
email: slovacka@laboursupport.eu
tel: +381 (0) 695015010

Užhorod, Ukrajina
email: slovachchyna@laboursupport.eu
tel: +421 (0) 917649563

 

Comments are closed