Obrazac za podnosioce

 Izaberite poslovi iz menija koji sam žele da se prijave ( vpisujte tačan naziv specifičnog položaja naslova na vebsajt )
Posao 1:*
Posao 2:
Posao 3:
Posao 4:
Osnovne informacije o vama (polja označena zvezdicom su obavezna)
Ime:*
Datum rođenja:*
 / 
 / 
JMBG (ako ga imate):
Godine starosti:
0
0
60
Adresa e-pošte:*
Broj telefona:
-
Broj pasoša / lične karte:
Obrazovanje , iskustvo , veštine
Informacije o dosadašnjem radnom iskustvu:*
Informacije o stečenom obrazovanju:
Ostale informacije o meni (ostale veštine, iskustvo, itd.):
Pošalji CV:
Ostala dokumenta kao dokaz informacija navedenih u dokumentu (tj. fotografija, fotokopije dokumenata):
Davanjem gorenavedenih informacija ili prilaganjem dokumenata, saglasan sam da primalac može da ih koristi u svrhu zbog koje su dostavljene.

Comments are closed