Pristanak na procesuiranje osobnih podataka

Pristanak na procesuiranje osobnih podataka

U skladu s Akt-om br.. 122/2013 Coll. o zaštiti osobnih podataka i dodatnih dokumenata, Pristajem da tvrtka LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava, OIB tvrtke: 48 287 890 registrirana u sudskom registru Okružnog suda Bratislave odjeljka I: Sro, br. uloška 106372/B (u daljnjem tekstu “Tvrtka”). Dajem suglasnost da tvrtka obrađuje moje podatke:
a. Ime i prezime
b. Datum rođenja
c. prebivalište
d. JMBG
e. kontaktne informacije (br. telefona i email)
f. starost
g. informacije o dosadašnjem radnom iskustvu
h. informacije o stečenom obrazovanju
i. putovnica / br. osobne
Osobni podaci se obrađuju u svrhu zapošljavanja i upisia u bazu podataka tražitelja posla, od strane tvrtke i u svrhu slanja marketinških materijala, koji se odnose na ponudu tvrtke ili ponudu trećih strana.
Ova suglasnost je važeća do opoziva pismenim putem.
Ovaj dokument u bilo koje vrijeme se može opozvati. Kao zainteresirana osoba, pozivam se i na moja prava utvrđena § 28 Aktom br. 122/2013 Coll.
Dajem svoju suglasnost koja se odnosi na obradu i prosljeđivanje mojih podataka trećim stranama u gore navedene svrhe i u istom obujmu LABOUR SUPPORT, s.r.o., Lužná 1, 851 04 Bratislava, OIB tvrtke: 48 287 890.

Comments are closed